در دفتر اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد:
1397/2/4
در راستای سیاست های کلان دانشگاه برگزار شد:
1397/2/4
در دفتر معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد:
1397/2/3
در سازمان مرکزی دانشگاه مازندران کاشته شد:
1397/2/2
همزمان با میلاد بزرگ جانباز کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) انجام شد:
1397/2/1