فرم ثبت نام فرزندان ممتاز
فرم ثبت نام بیست و نهمین دوره جشن تشویق فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه مازندران

نام و نام خانوادگی دانش آموز / دانشجو:

 مقطع تحصیلی دانش آموز- مقطع قبولی دانشجو:
 پایه تحصیلی دانش آموز:
 نام و نام خانوادگی همکار:
 نام واحد مربوطه همکار دانشگاهی:
 نوع قرارداد با دانشگاه:
رتبه دانش آموز / دانشجو در مسابقات علمی / فرهنگی / ورزشی / قرآنی / و ... :
(فقط شامل رتبه های اول تا سوم کشوری و رتبه اول استانی می باشد)


   ارسال کارنامه دانش‌آموز
 ارسال فتوکپی شناسنامه دانش آموز / دانشجو

ارسال عکس دانش آموز / دانشجو

 ارسال فرم انتخاب واحد ترم اول دانشجو

(فقط شامل دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری در دانشگاه ها و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته شده اند می باشد)
 ارسال مدارک مسابقات کشوری و استانی:

شماره همراه همکار:
رایانامه( ایمیل):
لطفا نظرها و پیشنهادهای خود را برای برگزاری شایسته جشن اعلام بفرمایید:موارد ارسالی فوق مورد تایید می باشد*