مسابقه هفتگی هوای تازه 98

مسابقه هفتگی هوای تازه

هر هفته، یک مسابقه، 3 برنده، 3 جایزه

 
مسابقه شماره 1
:
   عکاسی

 موضوع: عکس دست جمعی دانشجویان در کلاس همراه با استاد مربوطه
  آثار منتخب به همراه مشخصات صاحب اثر در کانال دانشگاه به نمایش گذاشته می شود.
 
 اهداف مسابقه:

            - فراهم کردن محیطی شاد و پرنشاط برای دانشگاهیان
                 - شناسایی دانشجویان توانمند، هنرمند و کاربلد
                 - جذب دانشجویان فعال در روابط عمومی دانشگاه به صورت"کار دانشجویی"
                 - نمایش آثار دانشجویان در کانال دانشگاه همراه با درج مشخصات پدیدآورندگان هر اثر
 
 مسابقه هوای تازه

 * نام و نام خانوادگی:
 * شماره دانشجویی:
  * رشته تحصیلی:
  * شماره همراه: 
 
  آثار ارسالی:
عکس اول:
 عکس دوم:

عکس سوم:

 
 لطفا نظرها و پیشنهادهای خود را برای برگزاری شایسته جشن اعلام بفرمایید:

 
 موارد فوق مورد تایید می باشد
 
 روابط عمومی دانشگاه مازندران - معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران