معرفی دانشکده‌ها

 

 

برای دانلود کلیک کنید.

   دانلود : دانشکده_تربیت_بدنی.pdf           حجم فایل 4300 KB
   دانلود : دانشکده_فنی_و_مهندسی.pdf           حجم فایل 4451 KB
   دانلود : دانشکده_حقوق_و_علوم_سیاسی.pdf           حجم فایل 2548 KB
   دانلود : دانشکده_هنر_و_معماری.pdf           حجم فایل 14469 KB
   دانلود : دانشکده_شیمی.pdf           حجم فایل 5916 KB
   دانلود : دانشکده_علوم_پایه.pdf           حجم فایل 3236 KB
   دانلود : دانشکده_علوم_انسانی_و_اجتماعی.pdf           حجم فایل 1916 KB
   دانلود : دانشکدهالاهیات_و_معارف_اسلامی.pdf           حجم فایل 2176 KB
   دانلود : دانشکده_علوم_اقتصادی_و_اداری.pdf           حجم فایل 2315 KB
   دانلود : دانشکده_ریاضی.pdf           حجم فایل 2749 KB