با حضور رییس سازمان بسیج اساتید کشور در دانشگاه مازندران:
1400/6/24
به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد:
1400/6/23
با حضور همکاران دانشگاهی در نمازخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد:
1400/6/23