هم زمان با فرارسیدن سوم خرداد برگزار شد:
1397/3/2
به مناسبت فرارسیدن روز ملی ارتباطات و روابط عمومی انجام شد:
1397/3/2
با حضور مسوولان دانشگاهی و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه مازندران برگزارشد:
1397/3/2
در سالن باقرالعلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/2/31
در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/2/31