در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1397/5/1
در مشهد مقدس انجام شد:
1397/4/25
در مشهد مقدس و در جوار بارگاه مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) برگزار شد:
1397/4/22