از سوی انجمن حقوق دانشگاه و باحضور دکتر بیگ زاده برگزار شد:
1397/9/27
از سوی انجمن هلال احمر دانشگاه در خوابگاه حضرت زینب(س) خواهران برگزار شد:
1397/9/27
توسط کانون دانشجویی هلال احمر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صورت پذیرفت:
1397/9/27
به همت شورای فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
1397/9/27
در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد:
1397/9/26