در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/1/26
همزمان با میلاد باسعادت حضرت ابالفضل العباس(ع) و روز جانباز:
1398/1/21
در سالن شهید کدخدایی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد:
1398/1/20
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/1/20
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/1/20