در پردیس دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/12/1
به همت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد:
1397/12/1
در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1397/12/1
در آیین تجلیل از 40 بانوی نمونه شهرستان بابلسر:
1397/12/1
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1397/11/30
با حضور مسئولین دانشگاه انجام شد:
1397/11/30